VANAF 06/07/21 GAAN WIJ TERUG VAN START MET ONZE GEZELLIGE WEKELIJKSE BIJEENKOMSTEN OP DINSDAG AVOND VAN 18.00 U TOT 22.00 U !

WIJ HEBBEN ONS CLUBHUIS ALVAST CORONA-VEILIG GEMAAKT ZODAT WIJ U OP EEN VEILIGE MANIER KUNNEN VERWELKOMEN